حکم حمید صفت در مرحله اجرا قرار گرفت

حکم حمید صفت در مرحله اجرا قرار گرفت

مرداد ماه سال ۱۳۹۶ رسیدگی به پرونده فوت ناپدری حمید صفت خواننده مشهور زیرزمینی در جنوب تهران در دستور کار بازپرس ‌ویژه قتل وقت دادسرای امور جرائم‌جنایی و تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
تحقیقات ابتدایی نشان داد حال جسمی متوفی در جریان درگیری که با حمید صفت داشته نامساعد شده و در ادامه فوت کرده است که در بررسی‌های تیم جنایی مشخص شد دلیل درگیری حمید صفت و نا پدری‌اش، بدرفتاری مقتول با مادر این خواننده مشهور زیرزمینی بوده است.
پس از اعترافات اولیه حمید صفت در جلسه‌های بازپرسی، قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس جنایی صادر شد و بدین ترتیب متهم این پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادسرای جنایی به اتهام قتل عمد در دادگاه یک کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
حمید صفت در نخستین جلسه محاکمه و با توجه به درخواست اولیای دم، به قصاص نفس محکوم شد که در ادامه این حکم در دیوان عالی کشور نقص و بدین ترتیب این خواننده مشهور زیرزمینی مجدداً پای میز محاکمه ایستاد و از خود دفاع کرد.
دادگاه پس از محاکمه مجدد حمید صفت، به دلیل اینکه متوفی بیماری زمینه‌ای داشته است قتل عمد را به قتل غیرعمد تشخیص داد و با توجه به این موضوع، حمید صفت به پرداخت دیه محکوم شد.
سیرمراحل قانونی پرونده ادامه داشت تا اینکه اوایل مهرماه جاری، پرونده حمید صفت برای اجرای حکم به دادسرای امور جنایی ارجاع داده شد و بدین ترتیب این پرونده در دستور کار قاضی امین‌ کرمانی‌نژاد؛ سرپرست اجرای احکام دادسرای جنایی و قاضی محسن اختیاری جانشین سرپرست دادسرای جنایی قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، روند قضایی پرونده حمید صفت در واحد اجرای احکام دادسرای جنایی ادامه دارد.

منبع: تسنیم

درباره نویسنده

مطالب مرتبط