توهین به شخص قابلیت پیگیری قضایی دارد

توهین به شخص قابلیت پیگیری قضایی دارد

دادیار دادسرای عمومی شهریار گفت:توهین و افترا دو مقوله کاملا مجزا هستند و ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون تعزیرات در ارتباط با توهین به اشخاص عادی و دولتی جرائم را مشخص کرده است.
نبوی گفت: جرائم توهین و افترا آسیب زننده به بُعد معنوی و روحانی انسان‌ها است و با توجه به هتک حیثیتی که صورت می‌گیرد و آن حسی که از لحاظ روانی منتقل می‌کند باعث آسیب روحی و معنوی به انسان می‌شود و قانونگذار با توجه به اهمیت این بُعد قانون گذاری انجام داده و جرائم را مشخص کرده است که توهین و افترا دو مقوله کاملا مجزا هستند و ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون تعزیرات در ارتباط با توهین به اشخاص عادی و دولتی، شایعترین موارد توهین را بررسی می‌کند.
وی افزود: جرم توهین می‌تواند از طریق گفتار، نوشتار، با رفتار خاصی و یا حتی با اشاره دست و حرکات بدن و یا در فضای مجازی اتفاق بیفتد، که همه این موارد در ماده ۶۰۸ جرم انگاری شده است.
دادیار دادسرای عمومی شهریار ادامه داد: طبق ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب سال ۷۵ مقرر شده توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قتل نباشد به مجازات ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شده و این ماده در سال ۹۹ اصلاح شده و جزای نقدی درجه شش برای آن در نظر گرفته شده است و طبق مصوبه هیئت وزیران جزای نقدی از ۶ میلیون تا ۲۴ میلیون تومان است و در ماده ۶۰۹ اگر توهین به کارکنان دولتی صورت بگیرد در این ماده مقرر شده اگر کسی با توجه به سمت، به یکی از روسای سه قوه، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای دیوان محاسبات، کارکنان وزارتخانه‌ها موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود که جزای نقدی آن اصلاح شده و از ۲۰۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

روش پیگیری توهین‌هایی که در فضای مجازی انجام می‌شود

نبوی در خصوص توهین‌های که در فضای مجازی انجام می‌شود گفت: مخاطب توهین باید شخص حقیقی باشد، اگر شخص حقوقی باشد برای مثال اگر فردی به یک دستگاه خاصی توهین کند این قابلیت پیگیری ندارد، ولی اگر مشخص شود منظورش رئیس آن سازمان است قابلیت پیگیری دارد.
وی افزود: یکی از بهترین و مهم‌ترین راهکار‌ها در این قضیه فرهنگ‌سازی است و قوه قضاییه باید جدی‌تر ورود کند و اطلاع رسانی کند که توهین و افترا به مقام و شخص قابل پیگیری است.

جرم افترا چه تفاوت هایی دارد

نبوی اظهار کرد: جرم افترا؛ بهتان، تهمت زدن و دروغ ناروا به کسی نسبت دادن است و جرم انگاری آن ریشه قدیمی دارد و عنوان شده بود اگر کسی به کسی اتهام قتل بزند و نتواند اثبات کند اعدام می‌شود، ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات هم به این جرم پرداخته است.
وی ادامه داد: یکی از مباحث جرم افتراء این است که فردی که افترا می‌زند عمد داشته باشد و بخواهد جرمی را به کسی منتسب کند و نسبت به جرم بودن آن عمل و انتساب دروغی که می‌زند آگاه باشد.

راهکار‌ جلوگیری از افزایش توهین به افراد در فضای مجازی

دادیار دادسرای عمومی شهریار در پایان در خصوص جلوگیری از افزایش توهین به افراد در فضای مجازی گفت: هموطنان محترم سعی کنند خود را از این فضا‌ها دور نگه دارند، چون قطعاً روی روان تاثیر می‌گذارد و زنجیر وار این اتفاق تکرار خواهد شد، عضو هر گروه و کانال تیمی نشوند و هر مطلبی را نخوانند و بدون اطلاع و تحقیق مطالب را انتشار ندهند تا این زنجیره جایی قطع شود و برخورد جمعی و همگانی با این موضوع تاثیر بیشتری دارد حتی اگر برای فرد توهین کننده مجازات سنگینی در نظر بگیریم تا زمانی که جامعه برخورد جدی با این موضوع نداشته باشد، خیلی جوابگو نیست.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

درباره نویسنده

مطالب مرتبط