آیا به عیدی کارگران مالیات و بیمه تعلق می‌گیرد؟

آیا به عیدی کارگران مالیات و بیمه تعلق می‌گیرد؟

هر ساله به ماه های پایانی سال که نزدیک می شویم بحث عیدی کارگران مطرح می شود. اما یکی از سوالات پرتکرار این است که آیا به عیدی کارگران مالیات و بیمه تعلق می گیرد؟
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،مطابق قانون کار کارفرمایان مکلفند برای عیدی کارگران در صورتی که کارگر یک سال کاریعنی معادل ۶۰روز فعالیت داشته باشد, مطابق آخرین مزد به کارگر عیدی بدهند, مبلغ پرداختی ازاین بابت به هر یک از کارگران نباید از ۹۰روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
شورای عالی کار۱۹ اسفند سال۱۴۰۰، حداقل دستمزد کارگران برای ۱۴۰۱ را ۵۷٫۴ درصد افزایش داد که با تصویب آن پایه حقوق کارگران از دو میلیون و۶۵۵ هزار تومان به ۴میلیون و ۱۷۹هزار تومان رسید.
به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ ۴میلیون و ۱۷۹هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، کارگران و مشمولان قانون کار امسال حداقل ۸میلیون و ۳۵۸هزار تومان و حداکثر ۱۲میلیون و ۵۳۷هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال دریافت خواهند کرد.

بیشتر بخوانیم: آغاز بررسی‌ ها درباره دستمزد ۱۴۰۲ کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار

عیدی کارگران و وضعیت مالیات و بیمه

عیدی کارگران و وضعیت مالیات و بیمه

مبنای محاسبه عیدی نرخ و مبلغ مبنای تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مزد ثابت، یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی، به تبع شغل خواهد بود. مثل سختی کار، فوق العاده شغل، و هرآن‌چه به تبع شغل به کارگر داده می‌شود.
در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا مالک محاسبه است و مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل حق مسکن، خواروبار و عائله مندی، پاداش افزایش تولید، فوق العاده جذب در این خصوص لحاظ نخواهد شد. عیدی در سطح و میزانی که ذکر شد و در قانون تعیین شده، از پرداخت حق بیمه معاف است اما به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

بیشتر بخوانیم: رقم سبد معیشت ملاک تعیین دستمزد کارگران است


شایان ذکر است که مبلغ عیدی سالانه، دارای معافیتی معادل یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه است. به عبارتی دیگر مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

منبع: تسنیم

درباره نویسنده

مطالب مرتبط